PHIM052 Стаж в списание "Критика и Хуманизъм"

Анотация:

Студентите биват въвлечени в производствения процес на едно престижно научно списание - "Критика и хуманизъм. От събирането на материалите, през рецензирането на текстовете и научната редакция, до предпечата, печата и разпространението.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите разбират производствения процес на едно престижно научно списание - "Критика и хуманизъм: от събирането на материалите, през рецензирането на текстовете и научната редакция, до предпечата, печата и разпространението.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Студентите биват въвлечени в производствения процес на едно престижно научно списание - "Критика и хуманизъм. От събирането на материалите, през рецензирането на текстовете и научната редакция, до предпечата, печата и разпространението.

Литература по темите:

Течението на сп. Критика и хуманизъм