ITTM006 Симултанен превод (английски и втори чужд език)

Анотация:

Технологии в писмения и устния превод

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Борис Наймушин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: