ITTM004 Езикови технологии за машинен превод

Анотация:

Технологии в писмения и устния превод

Преподавател(и):

 Тодор Лазаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: