CREM055 Проект: Поетическото изкуство: класически стих, свободен стих, поезия в проза

Анотация:

Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: