MSCM043 Изкуство и религия на Минойско-Микенска Гърция

Анотация:

• Курсът запознава студентите с основните паметници на минойско-микенска Гърция.

• Разглеждат се текстове на линейно писмо Б, които разкриват основните характеристики на микенската религия.

• Целта на курса е да научи студентите да правят анализ на древни паметници и текстове, както и да правят културно-исторически анализ.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните обекти и паметници на минойско-микенска Гърция.

• Основните характеристики на религията в Гърция през ІІ хил. пр. Хр.

• 2) могат:

• Да анализират исторически и археологически извори.

• Да правят културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Терминология и периодизация. Въведение.
 2. Минойският Крит – основни моменти от историята.
 3. Минойските планински светилища.
 4. Минойските дворци: Кносос.
 5. Други минойски центрове на о. Крит.
 6. Особености на минойския култ.
 7. Линейно писмо Б. История на дешифрирането и особености.
 8. Откриване и проучване на Микена.
 9. Други микенски центрове: Тиринт, Пилос, Мидея.
 10. Минойци и микени.
 11. Култ и религия в микенска Гърция.
 12. Микени и хитити: Ахиява.
 13. Микенските гробници.
 14. Падането на микенските дворци и "Тъмните векове".
 15. Културата на минойско-микенска Гърция.

Литература по темите:

ОСНОВНИ СЪЧИНЕНИЯ:

Богданов, Б. История на старогръцката култура. Наука и изкуство. София, 1989.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. София, 2007.

Троя и Тракия. Каталог на изложба София-Берлин. София, 1982. (МС М 951)

Castleden, R. Minoans. Life in Bronze Age Crete. Routledge, New York and London, 1990.

Castleden, R. Mycenaeans. Routledge, New York and London, 2005.

Chadwick , J. The Mycenaean World. Canbridge, 1976.

Chadwick , J. Linear B and Related Scripts. University of California Press/British Museum, 1997.

Duhoux, Y., Morpurgo Davies, A. (ed.), A Companion to Linear B: Mycenaean Greek Texts and Their World, Volume 1. Louvain-la-Neuve/Dudley, MA: Peeters, 2008.

Latacz, J. Troy and Homer: Towards a Solution of an Old Mystery. Oxford, 2004.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Bryce, T. The Kingdom of the Hittites. Clarendon Press, Oxford, 1998.

Bryce, T. The Trojans and Their Neighbours. New York, London, 2006.

Bryce, T. Letters of the Great Kings of the Ancient Near East. The Royal Correspondence of the Late Bronze Age. Routledge, London and New York, 2003.

Ventris, M., J. Chadwick. Documents in Mycenaean Greek. Cambridge, 19732.

http://projectsx.dartmouth.edu/classics/history/bronze_age/index.html - за егейския свят през ІІ хил. пр. Хр.; за минойския Крит и полезни линкове – към гръцкото министерство на културата; речник на термините и др.

http://ancient-greece.org/images/museums/athens-mycenaean/index.html#10 - гръцки музеи; микенските находки в Националния археологически музей в Атина

Средства за оценяване:

Тестове, писмено изложение.