SSPM066 Семинар: Култура на социалното предприемачество

Анотация:

Организира се семинар с две секции - практическа и теоретична - върху културата на социалното предприемачество. За практическата секция се канят социални предприятия, които да представят проблемите и дейността си, а в теоретичната студентите птедставярт своите доклади.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умение за участие в граждански и научни форуми.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Организация на семинар с две секции - практическа и теоретична - върху културата на социалното предприемачество. За практическата секция се канят социални предприятия, които да представят проблемите и дейността си, а в теоретичната студентите птедставярт своите доклади.

Литература по темите:

Виж SSPM002