SSPM057 Проект: Изготвяне на доклад за дейността неправителствена организация

Анотация:

Индивидуална задача на всеки студент е на базата на публични данни и евентуално чрез създаване на личен контакт да проучи и да изготви доклад за една неправителствена организация и/или социално предприятие. Допълнителна подготовка за реализацията на тези задачи се дава от курс SSPM002 Гражданското общество, с който този курс е спрегнат.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познават в детайли целите, дейностите, екипа и резултатите на едно НПО.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. След кратък инструктаж се договарят индивидуални задачи: Индивидуална задача на всеки студент е на базата на публични данни и евентуално чрез създаване на личен контакт да проучи и да изготви доклад за една неправителствена организация и/или социално предприятие.

Литература по темите:

Виж на SSPM002 Гражданското общество

Средства за оценяване:

доклад