SSPM051 Практика: Събиране и анализ на документи на Европейската комисия и българското правителство за социалното предприемачество

Анотация:

Социално предприемачество

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: