SSPM006 Статус и функции на социалното предприятие

Анотация:

Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Кольо Коев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: