COMM006 Семинар: Мениджмънт на арт проекти

Анотация:

Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: