COMM604 Аудиовизия и мобилни технологии

Анотация:

Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

 Валери Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: