COMM171 Проект: Аудиовизуални медийни услуги

Анотация:

Проектът има за цел да запознае студентите с най-новите директиви на Съвета на Европа във връзка с аудиовизуалните медийни услуги и да им даде практически насоки за прилагането им.

Обучението ще бъде в рамките на 4 часа в един календарен ден и ще включва: кратка теория, практически упражнения и тест за поставяне на оценка.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Филипова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Креативност в прилагането и адаптирането на европейското законодателство спрямо българската медийна среда.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат общи познания в областта на аудивизуалните медии и услуги.

Добро ниво на езикова и обща култура;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Развитие на медийните услуги в България;
  2. Специфика на различните видове медийни услуги;
  3. Радиото и възможностите му за предоставяне на медийни услуги; Специфика;
  4. Телевизията и възможностите й за предоставяне на медийни услуги;
  5. Интернет - специфика на медийните услуги;
  6. Закон за радиото и телевизията; Нормативни уредби;

Литература по темите:

Материали, качени в Мудъл;

Закон за радиото и телевизията;

"За радиото, което ..." Еди Емирян;

"Възход на мрежовото общество", Мануел Кастелс;

Средства за оценяване:

Текущо - практическа разработка;

Финално - курсова работа;