COMM237 Мениджмънт на арт проекти

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които проследяват в концептуален и практически план какво представляват арт проектите.

Проблемни ракурси по темата…- 15 часа

Посещения на различни арт събития – 10 часа: филм, спектакъл, изложба, концерт и премиера на книга

Работа върху арт проект с различни казуси – 5 часа

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

…какво представлява арт проект в различните сфери на изкуствата

2) могат:

Да участват в арт проекти
Предварителни изисквания:
Да притежават обща култура в областта на изкуствата на бакалавърско ниво

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Литература.Тиражи, авторски права, преводачески права. Професии. Места за субсидии.
 2. Издателства за бг литература. Моделите на Сиела. Нобеловите награди. Букър, Гонкур. Бг наградите - Хеликон, фонд "Развитие". Фестивали за л-ра
 3. Литературният канон. Литературата на 20 и 21 век.
 4. Писане на анотации и журналистически материали за лигтература.
 5. Театър. Като вид: куклени и драматични. Танцов театър, документален, вербатим, пърформанси. Професиите в театъра - изброяване, най-важен е драматургът.Организация на процеса. Разлика между репертуарен и на Бродуей.
 6. Системата на Станиславски, на Брехт, Дидро. за драматурзите: Чехов, Шекспир и Пинтър. Режисьори Явор, Морфов, подробно казусът Народен театър.
 7. Видове театър като финансиране: държавни, общински и частни, независими. Авторски права.
 8. Българска драматургия. Фестивали.Възможности за субсидии.
 9. Посещение на спектакъл.
 10. Организация на филмовия процес. НФЦ, фонд „Култура“, Столична община. Разпространение. Бюджети, Киноцентърът – частен. Фондове, отчисления, квоти. Евроимаж в разпространението.
 11. Изразни средства на киното – планове, ракурси, движение, монтаж.
 12. Глобуси и Оскари. Фестивали: ф-л на независимото кино, СФФ, алтернативните фестивали. Кинофестивалите - категория А. Българските кинофестивали - национални
 13. Галериите. Държавните: Националната, за чуждестранно изкуство, квадрат 500 и всичките филиали. СГХГ.
 14. Частни галерии и частни колекции. Фестивали (Венецианското биенале).
 15. Модерното изкуство, авангардите, пърформанси, видеоарт, графити.

Литература по темите:

ще се разглеждат конкретните документи за кандидатстване с арт проекти към Столична община (програма "Култура") и към Министерство на културата (фонд "Култура"). Намират се на сайтовете на съответните институции.

1. Николова, К. „Театърът на границата на ХХ и ХХI век”, „Фигура”, С., 2007

2. „Българската културна политика в състояние на преход”, Национален доклад, Институт по културознание”, С., 1997

3. Ландри, Ч. „Културната политика в България” (Доклад на Европейски експертен екип), С., 1997

4. Бенямин, В. „Художествена мисъл и културно съмосъзнание”, „Наука и изкуство”, С., 1989

5. Бурдийо, П. „Правилата на изкуството”, С., 2004

6. Знеполски, Ив. „Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003

7. Дракър, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997

8. Дракър, П. „Мениджмънт на бъдещето”, Варна, 1997

9. Върбанова, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997

10. Томова, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003

11. „Стъпки в управлението на проекти”, издание на Фондация „Ресурсен център”

12. „Европейският съюз: история, институции, политики”, Институт по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ), С., 2005