COMM212 Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

Теоретична част - 10 часа

Работни семинари - 20 часа - самостоятелна работа от студентите.

Аспекти на формирането на оценката: курсова задача, Практически задача за заснемане на документален филм

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• ще са придобили знания за филмовия и телевизионния производствени процеси

• ще са запознати с функциите на всяка от специалностите в основния творчески състав.

• ще могат да разработват и организират заснемането на кратки документални филми, музикални и рекламни клипове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни познания по филмопроизводство, комуникации и медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия във филмовото и телевизионно производство
 2. Длъжностни характеристики на творческия състав
 3. Специфика на документалния филм
 4. Представяне на проект за документален филм пред инвеститори
 5. Разработване на сценарен ред
 6. Изготвяне на снимачен план
 7. Снимачен период
 8. Груб монтаж на заснетия материал
 9. Озвучаване и фин монтаж
 10. Представяне на проект за кратък игрален филм пред инвеститори
 11. Коопродукции и независими продукции
 12. Специфика на музикалния клип
 13. Рекламен клип
 14. Новите технологии в аудиовизуалното творчество
 15. ЗАПСП, ЗРТ

Литература по темите:

Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

Мелтев, Михаил. Телевизията – културна индустрия. С.: Титра, 2007.

Иво Драганов. Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст, Издателски център на НБУ, 2012

Средства за оценяване:

Разработване на проект

Тест