DSCM008 Проект: Изграждане на приложения за големи данни - I

Анотация:

Извличане на знания и технологии за големи данни

Преподавател(и):

доц. Стоян Мишев  д-р
доц. Методи Трайков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: