CASM435 Проект: Дизайн и предпечат на рекламни издания

Анотация:

• Целта по време на курса е студентите да изградят графична и софтуерна култура, която да съчетаят с научените техники на работа с програмата Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

• Студентите ще работят от концепцията до финализирането на готов продукт.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Татяна Христова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще знаят начини и техники за подготовка на печатни материали.

Също ще могат да с помощта на програмите на Adobe да подготвят, презентират и изпълняват проектите си.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Практическа изработка на брошура
  2. Практическа изработка на корица за книжно тяло
  3. Практическа изработка на опаковка

Литература по темите:

Наръчник по предпечатна подготовка, изд. Сиела