CASM193 Проект: Цвят и стил в графичния и уеб дизайн

Анотация:

Целта на задачата е да се смесят два цвята с цел усет за котраст, който е важен за изграждането на рекламна визия.

Да се придобие умение за свободно боравене с цветови палитри в програмите Photoshop и Illustrator, на тази база – да се създаде композиция с различни цветове водеща до усещане за дълбочина.

Изграждане на композиция с три определени цвята, които да носят своят символика и стил.

Знания за цветовете и тяхното психологическо въздействие в графичния дизайн.

Умения за прилагане на цветови комбинации.

Работа с цветови режими CMYK и RGB.

Усет за контраст, нюанс и оттенък.

Знания за цветови палитри в дизайна и уеб дизайна.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

гл. ас. Стоян Манчоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Знания и умения за боравене с цветове в дигитални композиции.

• Принципи на цветовете и тяхното психологическо въздействие в графичния дизайн.

• Основни принципи на създаване на компютърна графика.

• Основни принципи на обработка на растер и вектор с цветове.

• Професионална работа с цветови режими CMYK и RGB.

2) могат:

• Да прилагат знанията с въображение.

• Да комбинират цветове в по-сложни цветови композиции.


Предварителни изисквания:
• Най-общи познания в областта на изкуствата и основни умения по рисуване, композиция, цвят и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Цветна композиция на тема : „Контраст
  2. Цветна композиция на тема : „Дълбочина“.
  3. Композиция само с три цвята.
  4. Създаване на уеб сайт с три цвята.

Литература по темите:

1.” Магията на цветовете: Цветознание и цветопсихология”

2. ”Цветознание"

Светлина, цвят и материали в изобразителното изкуство”

3. „Изобразително изкуство: Цветознание (учебно табло)“

4. „Магията на цветовете“

Средства за оценяване:

1.” Магията на цветовете: Цветознание и цветопсихология”

2. ” Цветознание

Светлина, цвят и материали в изобразителното изкуство”

3. „Изобразително изкуство: Цветознание (учебно табло)“

4. „Магията на цветовете“