CASM090 Цвят и стил в графичния и уеб дизайн

Анотация:

Да се създаде разбиране за цветоусещане и методиката на обработка на изображението.

Да се придобие умение за свободно боравене с цветови палитри в програмите Photoshop и Illustrator, на тази база - развитие на дизайн, специални ефекти, артистични ефекти.

Знания за цветовете и тяхното психологическо въздействие в графичния дизайн и рекламата.

Умения за прилагане на цветови комбинации и професионално изолзване на цветови режими CMYK и RGB.

Усет за контраст, нюанс и оттенък.

Знания за цветови комбинации в графичния дизайн и уеб сайтовете.

Осъзнаване и психологическо въздействие на цветовете в графичния дизайн.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

гл. ас. Стоян Манчоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни принципи на създаване на компютърна графика.

• Основни принципи на обработка на растер с цветове.

• Професионална работа с цветови режими CMYK и RGB.

• Знания за цветовете и тяхното психологическо въздействие в графичния дизайн.

• Умение за свободно боравене с цветови палитри в програмите Photoshop и Illustrator.

• Знания за Хроматични и Ахроматични цветове.

• Умение за прилагане на цветови комбинации в графичния и уеб дизайн.

2) могат:

• Да прилагат знанията с въображение.

• Да комбинират цветове в по-сложни цветови композиции.

• Знаят психологическата и цветова комбинация за различните приложения в графичния дизайн.

• Приоложение на правилни цветове в уеб пространството.


Предварителни изисквания:
• Най-общи познания в областта на изкуствата и основни умения по рисуване, композиция, цвят и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Цветът като изключително важен дизайнерски интрумент.
 2. Цветовете и тяхното психологическо въздействие в графичния дизайн.
 3. Цветови комбинации.
 4. Цветови режими CMYK и RGB.
 5. Контраст.
 6. Нюанс и оттенък.
 7. Хроматични и Ахроматични цветове.
 8. Основни и съставни цветове.
 9. Неподходящи комбинации на цветове.
 10. Цветова композиция.
 11. Цветови палитри в Adobe Photoshop.
 12. Цветови палитри в Adobe Illustrator.
 13. Цветове за уеб сайт.
 14. Цветове за уеб банер
 15. Концепция за визуализация на уебсайт.

Литература по темите:

1.” Магията на цветовете: Цветознание и цветопсихология”.

2. ” Цветознание.

Светлина, цвят и материали в изобразителното изкуство”.

3. „Изобразително изкуство: Цветознание (учебно табло)“.

4. „Магията на цветовете“.