CASM427 Проект: Приложение на InDesign в графичния дизайн

Анотация:

Курсът не е аудиторен

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Татяна Христова  

Описание на курса:

Компетенции:

В края на проекта студентите могат да създават и продготвят основни печатни изделия с програмата
Предварителни изисквания:
Да е записан CASM427 "Приложение на InDesign в графичния дизайн"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Книжно тяло на брошура - сздаване, дизайн
  2. Корица на книжно тяло - проектиране, създаване и печатни файлове
  3. Интерактивно портфолио

Литература по темите:

Adobe InDesign CC: Официален курс на Adobe Systems

Средства за оценяване:

Да се представи проект, изпълнен на InDesign - книжно тяло и корица с гръбче къме нея, готов продект за печат