CASM404 Проект: Изобразителни елементи и композиция на плаката

Анотация:

Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Цветан Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: