CASM402 Графичен дизайн на опаковка

Анотация:

Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Цветан Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

1. Изготвяне на графичен проект на логото

2. Скици за проектите на етикети за вино, концентрат и газирана напитка или минерална вода