ARHM006 Как да напишем хубав археологически текст

Анотация:

Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р
гл. ас. Петранка Неделчева  д-р
доц. Боян Думанов  д-р
гл. ас. Богдан Атанасов  д-р
доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: