EHDM007 Компютърно триизмерно проектиране (3D Studio Max) – I част.

Анотация:

Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

 Христо Ангелов  
проф. Борис Сергинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: