EHDM001 Технология и материалознание в експозиционния дизайн

Анотация:

Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

гл. ас. Биляна Калоянова  д.н.
гл. ас. Руслан Лозев  д-р
 Ралица Симеонова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: