ARCD005 Съвременни форми на интегриране на елементи на пространствената среда като контекст за трансформацията и

Анотация:

Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: