ARCD001 Архитектурата и жизнената среда на човека

Анотация:

В курса се разглежда моралната отговорност на архитекта за пространствената жизнена среда на хората.Засягат се проблеми свързани с опазването на природата и архитектурно-историческото наследство; с регионалните традиции и глобализма; със социално-хуманните проблеми, обусловени от конкретните условия.

Изследват се възможностите на архитектурната професия във всички нейни проявления - архитектът като проектант, инвеститор, предприемач, консултант, администратор, законодател и не на последно място - като учен.

прочети още
Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли

Преподавател(и):

проф. Георги Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Докторантът ще бъде осъзнат за своята морална отговорност за пространствената жизнена среда на хората.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: