APMM005 Проект: Керамика, порцелан и арт проекти

Анотация:

Артистични практики в архитектурна среда

Преподавател(и):

 Деница Георгиева-Попова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: