APMM151 Проект: Компютърни визуализации

Анотация:

• Курсът „Проект: Компютърни визуализации” има за цел да предостави нужния базисен набор от средства за проектиране и представяне на предмети с изящен характер в архитектурните пространства.

• Създаване на пряката връзка между основните изобразителни дисциплини (рисуване, живопис, пластика) и пособите на двуизмерното компютърно проектиране за тяхното по-обедително представяне.

• Задачите в курса са градирани по сложност и са паралелно свързани с проектите и практиките в извънаудиторните курсове

прочети още
Артистични практики в архитектурна среда

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
гл. ас. Румен Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи за боравене с Adobe Graphic design software.

• Специфични познания в двуизмерното проектиране – начален стадии от проектирането на произведение на изкуството.

2) могат:

• Да използват Adobe Photoshop и Adobe Illustrator с проектантска цел.
Предварителни изисквания:
• ОСНОВНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, (РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, ПЛАСТИКА, ЦВЕТОЗНАНИЕ)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни програми за визуализиране, представяне и презентиране на обекти от изящните и приложни изкуства. Въведение в компютърното визуализиране.
  2. Употреба на Adobe Graphic design software.
  3. Adobe Photoshop – Интерфейс, работа с документи (боравене с пространството на програмата). Функции в Adobe Photoshop – Изрязване и трансформиране, Работа с layers (слоеве), Layer masks (маски). Тониране и оцветяване чрез средствата на Adjustment layers. Опции за коригиране на цветови съотношения и тонирания.
  4. Adobe Illustrator – Интерфейс, работа с документи (боравене с пространството на програмата). Основи на линейното изкуство и употребата му в създаването на проект/работен картон и др. свързани с началните етапи от проектирането на едно произведение на изкуството. Трансформиране на обекти от криви. Работа по проект. Употреба на Type tool – основни понятия и възможности за работа с текст
  5. Проектиране на обект от изящните изкуства към изпитна работа от избрана дисциплина на студентите към програма „Артистични практики в архитектурна среда“

Литература по темите:

Adobe Photoshop CS6 Bible – издателство „Wiley“

ИIllustrator CS5 Bible – издателство „Wiley”