APMM104 Изкуства и дизайн в обществена среда I част

Анотация:

Артистични практики в архитектурна среда

Преподавател(и):

проф. Боян Добрев  д-р
проф. Борис Сергинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: