MBAM636 Мениджмънт на развлекателната индустрия

Анотация:

Този курс обхваща понятийния апарат и терминологичните уточнения в организационните форми на развлекателната индустрия, маркетинга и оперативния мениджмънт, управлението на различните области от развлекателната индустрия в контекста на туризма и неговите форми на развлечение - музикалното творчество, театърът, киното, културни събития, спа и уелнес, пасивният спорт и други. Вниманието се акцентира и върху организацията на производствената дейност и реализацията на продуктите на развлекателната индустрия.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Състоянието и развитието на развлекателната индустрия

• Спецификата на развлекателната индустрия в контекста на туризма.

• Значението на музиката, киното, театърът, хазарта, спа и уелнес, пасивният спорт и други за развитието на туризма.

2) ще могат да:

• Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

• Реализират продуктите на развлекателната индустрия

• Разработват проекти в развлекателната индустрия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на:

• Управлението на туризма

• Културния туризъмФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Емилова И., Лекционен материал по курса

2. Емилова, И., Мениджмънт на развлекателната индустрия, НБУ, София, 2018

3. Рибов М., И. Емилова и др., Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

3. Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

3. Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

6. Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира, както следва:

1. Проект - 50%

2. Презентация - 25%

3. Дискусия - 25%