MBAM627 Семинар: Изследователска работа към програмата

Анотация:

Извършва се анализ, при който на базата на избран туристически обект се прилага конкретен аналитичен метод – SWOT, PESTE, Benchmarking, MBCG и др

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) да знаят: Методологията на анализ на туристически обект

2) да могат: да прилагат инструментариума на стратегическия анализ в туристическата практика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризма

• Стратегическо управление на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 2000.

2. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

4. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2005.

5. Corporate social responsibility: Myth or Reality. ILO, 2003.

Средства за оценяване:

писмена задача - 100%