ARCM143 Проект: Модерна архитектура

Анотация:

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

 Ангел Савлаков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: