TCMD011 Проектиране на атмосферни и космични оптични комуникационни системи

Анотация:

Курсът е предвиден като лекционен в областта на на атмосферни и космични оптични комуникационни системи за докторанти в програма "Телекомуникации". Има за цел да мотивира докторантите за изследвания в областта на атмосферни и космични оптични комуникационни системи, за изготвяне на модели и освояване на основната проблематика. Да даде познания за реализиране на изследователски проекти в динамично развиващата се областа на сателитните комуникационни системи и космични оптични комуникационни системи.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р
доц. Цвета Апостолова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да имат познания в областта на на атмосферни и космични оптични комуникационни системи.

2) могат:

• да могат да изследват и моделират атмосферни и космични оптични комуникационни системи

• да имат умения в архитектурата и проектирането на на атмосферни и космични оптични комуникационни системи


Предварителни изисквания:
Физика, математика и електротехника. Сателитни системи. Оптични комуникации.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Телекомуникационни мрежи и системи 2. Оптични комуникационни системи. Атмосферни оптични комуникации 3. Аспекти на разпространението на сигнали в атмосферни и космически оптични комуникационни системи 4. Структура на атмосферни и космически оптични комуникационни системи - компоненти и функционалност. Видове системи и режими на работа. 5.Проектиране на атмосферни и космически оптични комуникационни системи. Етапи на планиране и проектиране. 6. Изследване на атмосферни и космически оптични комуникационни системи. 7. Моделиране на атмосферни и космически оптични комуникационни системи. 8. Производителност и трафично оразмераване на атмосферни и космически оптични комуникационни системи. 9. Математически модели и анализ на оптимизационни проблеми на атмосферни и космически оптични комуникационни системи. 10. Модели и особености на хибридни и нови технологии.

Литература по темите:

Учебни помагала

Записки на лектора

Средства за оценяване:

Курсова работа, тест и анализ