TCMD010 Проектиране на кабелни оптични комуникационни системи

Анотация:

Курсът е предвиден като лекционен в областта на кабелните оптични комуникационни системи за докторанти в програма "Телекомуникации". Има за цел да мотивира докторантите за изследвания в областта на кабелните оптични комуникационни системи, за изготвяне на модели на мрежи и решаване на оптимизационни проблеми, за изледване на трафика в мрежите и за овладяване на архитектурата, функциите и основните процеси в кабелните оптични комуникационни системи. Да даде познания за реализиране на изследователски проекти в динамично развиващата се област на кабелните оптични комуникационни системи, мрежи и услуги.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р
доц. Цвета Апостолова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да имат познания в областта на кабелните оптични комуникационни системи и услуги.

2) могат:

• да могат да изследват и моделират кабелните оптични комуникационни мрежи

• да имат умения в архитектурата, функциите и реализирането на кабелните оптични комуникационни мрежи и услуги.


Предварителни изисквания:
Знания по кабелни и оптични комуникационни системи и мрежи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Телекомуникационни мрежи и системи 2. Кабелни системи и мрежи. Влакнесто-оптични комуникационни системи и мрежи 3. Характеристики и свойства на разпространение на сигнали в оптични комуникационни системи 4. Архитектура на кабелните оптични комуникационни системи - компоненти, функции и процеси. Видове мрежи и системи. 5.Проектиране на кабелни оптични комуникационни системи. Фази и етапи на планиране и проектиране. Анализиране и изследване на оптични комуникационни системи. 6. Услуги в кабелните оптични комуникационни системи. 7. Приоритетност на обслужване - QoS в кабелните оптични комуникационни системи. 7. Моделиране на кабелни оптични комуникационни системи 8. Изследване на производителност и трафично проектиране в кабелните оптични комуникационни системи 9. Оптимизационни проблеми за ефективност и надеждност на кабелните оптични комуникационни системи. 10. Хибридни мрежи и технологии. Модели и характеристики. 11. Нови технологии и развитие на кабелните оптични комуникационни системи.

Литература по темите:

Учебни помагала и записки на лектора

Средства за оценяване:

Курсова работа, тест, изследване и анализ