TCMD001 Взаимни смущения и електромагнитна съвместимост в радиокомуникациите

Анотация:

Курсът е фокусиран върху проблемите с вредните електромагнитни влияния между различни типове съвременни радиокомуникационни системи (GSM, UMTS, LTE, 5G, системи за спътникови комуникации, цифрови системи за радио и ТВ разпръскване и др.).

Целта на курса е формиране на задълбочени познания за взаимните

смущения и проблемите с електромагнитната съвместимост на

съвременните радиокомуникационни системи.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
проф. Пламен Цветков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Запознати са с проблемите с вредните електромагнитни влияния в съвременните радиокомуникационни системи.

• Имат задълбочени теоретични познания по електромагнитна съвместимост в безжични мрежи;

• Познават стандартизационните и регулаторни документи в областта на ЕМС.

2) могат:

• да прилагат получените знания по електромагнитна съвместимост на радио и телекомуникационни съоръжения и системи при професионалната си реализация

• да прилагат нормите и изискванията за ЕМС на радиокомуникационни системи


Предварителни изисквания:
Магистърска степен в областта на телекомуникациите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Източници и рецептори на електромагнитни смущения
 2. Параметри, характеризиращи електромагнитната съвместимост на радиокомуникационни съоръжения и системи
 3. Характеристики на електромагнитната обстановка в радиокомуникационни системи
 4. Радиосмущения от съоръжения за мобилни комуникации
 5. Взаимни смущения в мобилната радиослужба
 6. Проблеми с ЕМС на въздушни радиослужби
 7. Тест 1
 8. Взаимни смущения в системи за широколентов безжичен достъп
 9. ЕМС в безжични мрежи – WiMAX, Wi-Fi, FWA системи и др.
 10. Съвместимост между радиоразпръсквателни мрежи и DVB-T
 11. Съвместно функциониране на DVB-T и LTE
 12. Смущения от NGSO FSS спътникови системи в наземните радиослужби
 13. Методи за измерване и ограничаване на нежеланите излъчвания
 14. Регулаторна политика за ЕМС (Директивата за ЕМС и взаимодействие с RED)
 15. Тест 2

Литература по темите:

1 Станчева А., Радиочестотни излъчвания: Електромагнитна съвместимост и биологични ефекти,Монография, Изд. „Асеневци”, София, с.256, 2020, ISBN 978-619-7586-06-0

2. Записки на лектора по курс ТСММ 270 „Електромагнитна съвместимос в безжични мрежи

3. Князев А.Д. “Элементы теории и практики обеспечения ЭМС радиоэлектронных средств”. М. “Радио и связь”, 1984г.

4. Апорович А.Ф. “Статистическа теория ЭМС”. Минск, “Наука и техника”, 1984г.

5. De Hoop, A. T., Quak, D., Michielsen, B. L., “Electromagnetic Compatibility - An introduction to the theory of interference and shielding”, Post-Graduate course on Electromagnetic Compatibility held at Eindhoven University of Technology, Eindhoven, the Netherlands, November 1987

6. De Hoop, A. T., Quak, D., “Interference analysis of multichannel transmission lines - A system's analysis, Laven, F.J.H. (Ed.), Elektromagnetische compabiliteit in theorie en praktijk, Zoetermeer, the Netherlands, Holland Elektronika, 1993, 11p.

7. Robert S. Mawrey, “Radio Frequency Interference and Antenna Sites”, UNIsite, Inc, 2004

8.Mucemi Gakuru, “Electromagnetic Compatibility (EMC) evaluation of

the Jamii Satellite Earth Station situated at Miotoni Road, Karen, Nairobi, 2005

9. James D. Pierce Jr, “Electromagnetic Compatibility (EMC) Requirements for Military and Commercial Equipment”, Naval Postgraduate school, Monterey, California, 2009

10. Electromagnetic interference and electromagnetic compatibility, AGAKD, 1991

11. M.K Raina, Kirti Gupta and Yogita Arora, „Electromagnetic Interference

Compatibility for Mobile Communication System, Bharati Vidyapeeth’s College of Engineering Department of Electronic and Communication

A-4 Paschim Vihar, New Delhi –110063

12. Digital cellular telecommunications system; GSM Electro Magnetic Compatibility (EMC) considerations (GSM 05.90 version 5.0.0), ETSI ETR 357, 1997