SEMM719 Проект: Луксозен брандинг: ексклузивни стратегии и лайфстайл

Анотация:

Бранд мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Иво Ив. Велинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: