SEMM727 Бизнес разузнаване в социалните медии и дизайн на потребителското изживяване

Анотация:

Бранд мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

 Алессандро Рубино  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: