MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част

Анотация:

Музикознание

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: