MUSM575 Музикални стилове I част

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа – 30 часа.

По време на курса студентите извършват анализи на творби от различни епохи и се запознават с присъщи характерни белези.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Практическа разработка

Тест

Контролна работа