APPM137 Практика: Въведение в груповата динамика. Личен опит в група чрез средствата на психодрамата, социометрията и груповата терапия

Анотация:

Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

 Давид Иерохам  д-р
 Цветелина Йосифова  
 Цветелина Господинова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: