APPM136 Проект: Проучване, анализ, разработване на проект I част

Анотация:

Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р
 Цветелина Йосифова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: