APPM135 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия I част

Анотация:

Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

 Давид Иерохам  д-р
 Цветелина Йосифова  
доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: