APPM113 Невронауките и човешкото поведение

Анотация:

Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

проф. Ивайло Търнев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: