APPM119 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси І част

Анотация:

Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

 Давид Иерохам  д-р
проф. Ивайло Търнев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: