APPM110 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип I част

Анотация:

Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
 Цветелина Йосифова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: