APPM304 Драма без сценарий

Анотация:

Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

 Цветелина Господинова  
 Мален Маленов  
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: