MHRE232 Семинар: Управление на различията и политика за равните възможности за труд

Анотация:

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: