HACD961 Иконография на царската идеология в Древна Тракия

Анотация:

Изкуствознание и визуални изследвания

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: