VIPM140 Проект: Трансформация и импровизация на формата

Анотация:

Живопис

Преподавател(и):

проф. Николай Майсторов  
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: