VIPM129 Класически и съвременни технологии в живописта I част

Анотация:

Живопис

Преподавател(и):

проф. Николай Майсторов  
 Димитър Хинков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: